Η επιτυχία δεν είναι εκεί που βρίσκεστε τώρα,
αλλά η πορεία που έχετε περάσει.
Дней
Часов
Минут